Otići ili ostati?


Debata „Otići ili ostati?” održaće se 28. aprila u Kulturnoj stanici Liman sa početkom u 17 časova.

Debata če biti posvećena temi koja je veoma aktuelna među mladima tokom prve dve decenije 21. veka i problematici koja na prostorima balkanskog regiona ima dugu istoriju. Dostizanje i održavnje fizičkog i mentanog balansa jedan je od ciljeva održivog razvoja. Agenda 2030 Ujedinjenih Nacija, sa svih 17 ciljeva, uključuje tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Ciljevima održivog razvoja definisan je zajednički plan i agenda za uticaj na aktuelne društvene probleme, u čijoj implementaciji mladi igraju ključnu ulogu. Mobilnost i migracije mladih izazov je sa kojim se susreće ne samo Srbija, nego i brojne druge zemlja Evrope. Zbog toga je ovo egzistencijalno pitanje postavljeno mladim umetnicima i umetnicama, koji se i sami nalaze pred istom dilemom.

Debatu organizuje Galerija „Bel Art”, u partnerstvu sa Gradskom upravom za građevinsko zemljište i investicije i Akademijom Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Podršku programu „Zastave budućnosti” pružili su: IDEADDOR, i A1 Srbija.