Javni konkurs za podršku mladim umetnicima u 2023. godini


Mreža kulturnih stanica sa fokusom na Omladinsku kulturnu stanicu OPENS i Omladinski savez udruženja OPENS raspisuju konkurs za podršku mladim umetnicima pod nazivom “DOLAZIMO!”

Ideja konkursa je nastala kao produkt želje da se svetla upere ka umetnicima koji do sada nisu imali priliku da steknu svoje mesto na gradskoj umetničkoj sceni, a da se uz to osvetle i neka važna pitanja koja se tiču samog položaja mladih stvaralaca, kroz podkast serijal u saradnji sa Šok zadrugom.

Naziv “DOLAZIMO!” objedinjuje sve aspekte naše ideje da se konkurs fokusira na mlade umetnike koji do sada nisu imali šansu da budu vidljivi na gradskoj umetničkoj sceni ili su im te prilike bile retko pružane. Budući da je u projekat uključena Mreža kulturnih stanice, vaš dolazak predstavlja mogućnost prikazivanja vaše umetnosti u nekoj od kulturnih stanica, isto tako može simbolično da predstavlja sledeću stanicu vašeg stvaralaštva. Učešće u podkastu Šok zadruge je još jedna od stanica koju ćete posetiti prilikom putovanja kroz ovaj proces. S obzirom na to da je akcenat na mladim umetnicima uz podršku obezbeđenu konkursom, mladi će putem medija kakav je podkast, dobiti i neophodim javni prostor da govore o svom stvaralaštvu, potencijalnim izazovima i generalno položaju mladih umetnika danas.

Konkurs čini nekoliko faza, koje smo zamislili kao stanice na putu ka vašoj željenoj destinaciji- predstavljanju sebe i svog stvaralaštva.

Prvu stanicu čini sama prijava na konkurs “DOLAZIMO!”. PRIJAVA NA KONKURS NALAZI SE OVDE.

S obzirom na to da konkursne procedure umeju da budu prilično zbunjujuće i složene, naročito za nekog ko se prvi put sa njima susreće, tokom mesec dana trajanja prijave, na raspolaganju smo za sva pitanja i nedoumice koje možete slati na mejl adresu: [email protected] .

Druga stanica je PODKAST sa Šok zadrugom i vaša prilika da kažete drugima ko ste, šta je za vas umetnost i zašto stvarate, ali i da iz svoje perspektive rasvetlite položaj mladih umetnika danas, kako u Novom Sadu, tako u državi, regionu i šire.

Treća stanica podrazumeva šansu da publici pokažete bar deo svog stvaralačkog bića. Ova poslednja stanica takođe uključuje i zajedničko druženje na kom će se razmotriti rezultati konkursa.

II Cilj javnog konkursa

Cilj javnog konkursa jeste podsticaj mladih stvaralaca u oblasti kulture i umetnosti koji nisu imali priliku da se prikažu široj zajednici.

Ovim podsticajnim modelom jača se kapacitet umetničke scene i, prvenstveno, mladog pojedinca koji neguje afirmativni izraz u biranoj oblasti umetnosti.

Raspisivanjem konkursa ove vrste dajemo priliku za početak karijernog puta, javni i fizički prostor za promociju i izlaganje.

Mladi su motivisani, kreativni, inovativni i osnaženi da se pokažu kroz rad koji je vrednovan u domenu kulture i umetnosti.

III  Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, pojedinci ili grupa, koja su u okviru starosne granice od 18 do 30 navršenih godina: bez obzira na studentski i poslovni status, koji žive i/ili rade na teritoriji opštine Novi Sad.

Takođe, pravo na učešće u konkursu mogu imati kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove, bez obzira na nivo realizacije projekta kojim apliciraju.

U zavisnosti od faze projekta, novčani podsticaj se tretira kao:

  • honorar: ukoliko učesnik konkursa aplicira sa finalnim rešenjem projekta,
  • idejni podsticaj: ukoliko učesnik aplicira sa nedovršenom idejnom fazom projekta.

Napomena: Završna faza projekta- izlaganje i/ili predstavljanje, odvija se u okviru Mreže kulturnih stanica, sa fokusom na Omladinsku kulturnu stanicu OPENS/ Omladinski centar OPENS.

IV  Iznos sredstava

 Obezbeđena sredstva za realizaciju predmetnog konkursa, posredstvom Mreže kulturnih stanica, iznose 400 000 dinara neto:

nagrađenih 10 projektnih ideja od po 40 000 dinara.

 Ostvarena novčana dobit, putem konkursa, tretira se kao honorarni ili podsticajni model isplate direktno na ime nagrađenog učesnika /odgovorne osobe za realizaciju projekta.

Shodno fazi projekta, učesnik zadržava pravo da dobijenim sredstvima raspolaže samostalno na ličnom i projektnom planu.

Mreža kulturnih stanica zajedno sa Omladinskim centrom OPENS, u skladu sa mogućnostima, ustupa potrebne prostorne i tehničke resurse za finalno predstavljanje pojedinačnog projekta.

V  Dokumentacija i način prijave

 Konačna prijava se odvija putem gugl forme, koja podrazumeva osnovne podatke o učesniku i zahteva neophodnu dokumentaciju, kako bi se prijava tretirala kao validna:

  • kratka biografija i motivaciono pismo;
  • skenirana/ očitana lična karta
  • potvrda o studiranju sa fakulteta; ukoliko je učesnik u statusu studenta i ne poseduje prebivalište u Novom Sadu

Napomena: Poželjno je da mladi stvaraoci u oblasti kulture i umetnosti, uz biografiju, prilože i portfolio svog dosadašnjeg stvaralaštva, ukoliko ga poseduju, radi što boljeg prikaza ideje.

Takođe, ovaj segment neće biti vrednovan kao zaseban faktor pri selekciji prijava.

Prijava preko na konkurs će se vršiti putem gugl forme koja će biti okačena na zvaničnom sajtu Mreže kulturnih stanica.

VI  Kriterijumi za odabir i ocenu predloga

Prilikom apliciranja i definicije projektne ideje, potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će imati selektivnu ulogu prilikom vrednovanja pristiglih prijava:

  • Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta; podržavamo ideje koje su autentične, namenjene i osmišljene za ovaj konkurs kao i one koje će prvi put biti objavljene/izvedene u okviru konkursa “DOLAZIMO!”
  • Održivost planiranih aktivnosti; odgovorno korišćenje raspoloživih resursa za vreme trajanja projekta, mogućnost širenja i korišćenja projektnih rezultata nakon završetka finansiranja projekta;
  • Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta : stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi

VII  Postupak odlučivanja o javnom konkursu

 Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i prijave koje su van propisanog okvira (starosnog i teritorijalnog) ovog konkursa biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang- listu na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 10 poena. Najbolje plasirane prijave, biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Takođe, komisija zadržava pravo da na nivou rang – liste, odabere još nekoliko mladih umetnika, mimo onih nagrađenih, koji će imati priliku da svoje stvaralaštvo pokažu publici u nekoj od kulturnih stanica.

Konačna rang – lista biće istaknuta najkasnije do 15.05.2023.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Mreže kulturnih stanica. Odluka koju komisija donese je konačna.