Okrugli sto u KS Liman: Kako se osamostaliti i pronaći dobar posao


U Kulturnoj stanici Liman održan je okrugli sto pod nazivom „Politike, mere i aktivnosti koje se odnose na mlade iz ranjivih grupa” na temu pozicioniranja mladih iz teško zapošljivih kategorija, a u cilju njihovog osnaživanja, pripreme za zapošljavanje, samostalnost, kao i bolju društvenu integrisanost.

Mladi su, pohađajući treninge, učili da ovladavaju osnovnim životnim veštinama, koji bi im pomogli u osamostaljivanju i pronalaženju dobrog posla. Okrugli sto organizuje se u četiri grada, od koji je jedan Novi Sad i njihova centralna aktivnost odnosi se na višemesečni rad sa mladima koji su dobili priliku da se upoznaju sa svojim vršnjacima, razmene iskustva i kažu koje su njihove potrebe i šta im nedostaje.

Ovaj program, zapravo, samo je jedna komponenta regionalnog projekta „YEEP” (Jaki mladi nove perspektive) koji primenjuju zemlje Zapadnog Balkana, a tiče se zapošljavanja mladih iz ranjivih grupa.